• dvd divman

Diversiteitsmanagement

Deze DVD/Cd-rom-box stelt u als HRM professional en/of lijnmanager in staat de voordelen van diversiteit in uw organisatie bespreekbaar te maken. Tevens biedt het praktische tips om er concreet mee aan de slag te gaan. Onder diversiteit verstaan wij álle overeenkomsten en verschillen tussen mensen, zowel meer zichtbare (geslacht, etniciteit, leeftijd) als minder zichtbare (opleiding, competenties, behoeften, inzetbaarheid). Diversiteitsmanagement omschrijven wij als

“het optimaal benutten van overeenkomsten en verschillen tussen mensen in een zakelijke context, leidend tot een win-win voor organisatie en individu”

  • diversiteitsmanagement

Wij gaan ervan uit dat uw medewerkers het beste uit zichzelf zullen halen als zij zich als individu gewaardeerd voelen in uw organisatie. Voorwaarde is dat men in de organisatie het belang inziet van een divers samengestelde populatie. Aansluitend zult u in staat moeten zijn al die individuen een ‘thuis’ te bieden. Als dat u lukt, is sprake van wat wij noemen een ‘inclusive culture’.

Het huidige, omvangrijke aanbod aan literatuur en instrumenten is vooral gericht op definitievorming en ‘best practices’. Hoewel beide relevant zijn, gaat die aanpak veelal voorbij aan de meest cruciale fase in elk veranderingsproces: de noodzaak van bewustwording en draagvlak om ermee aan de slag te gaan. Kortom, het creëren van ‘awareness’. Bewustwording ontstaat pas als men persoonlijk wordt geraakt en een directe koppeling wordt gemaakt met te behalen organisatiedoelstellingen. Deze DVD/Cd-rom-box is ontwikkeld om juist op die twee aspecten toegevoegde waarde te bieden.

Met behulp van het DVD-menu kunt u kiezen voor simulaties mét of zonder Engelstalige ondertitels.

Speelduur per film ca 5 minuten.

Deze DVD/CD over Diversiteitsmanagement is voor iedere trainer of HR-professional geschikt en is een uitstekende aanvulling op zijn/haar professionele tools.

Prijs: € 19800 excl BTW (€ 24000 inclusief BTW) bestel