• dvd conflict

Conflicthantering

Deze DVD vertoont 2 korte simulaties waarin een leidinggevende en één van zijn medewerkers in een ernstig conflict raken over de kwaliteit van recente leveringen aan een klant. In de eerste simulatie loopt de discussie volledig uit de hand omdat beide gesprekspartners slecht luisteren (luistergedrag vertonen) en weinig aandacht schenken aan de emotionele reactie van de ander. De emoties stapelen zich op. Hun lichaamstaal spreekt boekdelen! In de tweede simulatie lukt het de medewerker om enkele basistechnieken voor goede communicatie toe te passen en daardoor er voor te zorgen dat het conflict niet escaleert.

 • conflicthantering

 

U kunt, door menukeuze op de DVD, gebruik maken van de voice-over met uitleg. Óf u kiest er juist voor deze extra's weg te laten en volledig voor uw eigen toelichting te kiezen. In dat laatste geval staat de casuïstiek u als trainer wel volledig ter beschikking, maar kiest u uw eigen didactische aanpak en of werkvorm.

Deze DVD over conflicthantering is voor iedere trainer of HR-professional geschikt en is een uitstekende aanvulling op zijn/haar professionele tools.

Speelduur per simulatie 5 à 7 minuten.
Speelduur totaal ca 14 minuten.
Totale speelduur DVD met alle trainersvarianten ca 27 minuten.

Prijs: € 19800 excl BTW (€ 24000 incl. BTW) bestel

Wat is een conflict?

Van een conflict is sprake wanneer tenminste een partij vindt dat de andere partij hem in doen of laten beperkt.. Een conflict kent conflictvoorwaarden, de conflictkwestie en de conflictsymptomen. Conflictvoorwaarden hebben hun oorsprong in:

 • —de organisatie van het werk
 • relatie tussen personen
 • verdeling van schaarse middelen

Conflictvoorwaarden zijn niet genoeg, er moet een katalysator (kwestie) zijn zoals:

 • iemand neemt taken op zich die niet binnen zijn bevoegdheid vallen
 • personen ‘liggen elkaar niet’
 • verdeling van schaarse middelen zoals vrije dagen, werkplekken, systemen etc.

Symptomen zij niet-effectief gedrag zoals elkaar ‘steeds opzoeken’ of het contact juist vermijden. Of heel beleefd met elkaar spreken, maar waar de lichaamstaal een heel andere emotie toont. U kunt, door de menukeuze op de DVD, van de voice-over (met toelichting op het waargenomen communicatiegedrag) gebruik maken of er voor kiezen dit juist niet te doen en volledig voor uw eigen toelichting of communicatiemodel te kiezen. In ieder geval kunt u algemene vaardigheden op het gebied van communicatie uitstekend bespreken op basis van deze conflictcasuïstiek:

 1. luisteren, samenvatten en doorvragen
 2. lichaamstaal
 3. rust inbouwen
 4. inleven (empathie) en gevoelsreflecties geven
 5. oordelen op basis van zo volledig mogelijke beeldvorming